Yönetim

EYLÜL 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.
                                                                          FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.09.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :17:00

                                                     2022 YILI EYLÜL TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe istinaden, Belediyemizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması ve Belediyemiz Norm Kadro I-IV-V sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
6- İlçemiz, Bağarası Mahallesi Kadınlar Kuyu Mevkii 278 ada 1 parsel nolu 2870,60 m2 alanındaki arsanın 10 yıl süre ile kiralanması talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi, yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında kamuya terk edilmiş olan park alanına isabet eden alanda bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacı Trafo Alanı olarak  1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Yenifoça Fevziçakmak Mahallesi ve Kazım Dirik Mahallesinde 1/1000 ölçekli trafo alanı Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 10173 ada 15 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Pansiyon Alanının, Ticaret-Turizm Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 4298 parselin “Ticaret-Konut” kullanımına açılması için öneri plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
11- Fen İşleri Müdürlüğünün meclis çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi.
12-2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  kapsamında K Cetvellerinde  yapılan yeniden düzenleme ile Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Ascea Belediyesi ve Foça Belediyesi arasında kardeş şehir kurulması ile ilgili protokolün imzalanması hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Fevzi Çakmak Mahallesi, Nergis Sokak, No:38 Foça/İzmir adresindeki 10697 ada, 4 parselin, İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Gazi Osman Paşa caddesinde yer alan parka isim verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi. 
16- İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 1746 ada 1 parseldeki bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. Ve 35. Maddeleri uyarınca otel olarak, yapım karşılığı 29 yıllığına taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisi kurulmak suretiyle ihale edilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- Dilek ve Temenniler.
18- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
19-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı