Yönetim

AĞUSTOS 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.
                                                       FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 05.08.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    : 17:00

                              2022 YILI AĞUSTOS TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında K Cetvellerinde yapılan yeniden düzenleme ile Zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin görüşülmesi.
6-Ascea Belediyesi ve Foça Belediyesi arasında kardeş şehir kurulması ile ilgili protokolün imzalanması hususunun görüşülmesi.
7- Fevzi Çakmak Mahallesi, Nergis Sokak, No:38 Foça/İzmir adresindeki 10697 ada, 4 parselin, İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Gazi Osman Paşa caddesinde yer alan parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.  
9- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler No:250 Foça/İzmir adresindeki 512114 ada 528 parselin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler No:11/1 Foça/İzmir adresindeki 512117 ada 543 parselin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 1746 ada 1 parseldeki bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. Ve 35. Maddeleri uyarınca otel olarak, yapım karşılığı 29 yıllığına taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisi kurulmak suretiyle ihale edilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi sınırları dahilinde mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Küçük Sanayi Alanı” kullanımında bulunan 10989 adanın “Konut Alanı” kullanımına açılması için öneri plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Dilek ve Temenniler.
14- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
15-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı