Yönetim

TEMMUZ 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.
                                                       FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.07.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :17:00

                          2022 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler No:250 Foça/İzmir adresindeki 512114 ada 528 parselin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
6- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler No:11/1 Foça/İzmir adresindeki 512117 ada 543 parselin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
7- İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 1746 ada 1 parseldeki bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. Ve 35. Maddeleri uyarınca otel olarak, yapım karşılığı 29 yıllığına taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesisi kurulmak suretiyle ihale edilmesi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Ilıpınar mahallesi K.Yaka Köyiçi Mevkii 507135 ada 1358 parsel, 1359 parsel, 1360 parsel ve 1361 parsel Belediyemiz taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı inşaat yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan hisseli taşınmazların, hissedarlarına satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 124 Ada 9 Parsel nolu 352.49 malanındaki kargir ev ve arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- İlçemiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, Soylu Sokağın İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- Belediyemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- Dilek ve Temenniler.
14- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
15-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı