Yönetim

HAZİRAN 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                         T.C.
                                                               FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.06.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :17:00

                                        2022 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Ilıpınar mahallesi K.Yaka Köyiçi Mevkii 507135 ada 1358 parsel, 1359 parsel, 1360 parsel ve 1361 parsel Belediyemiz taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı inşaat yapılması hususunun görüşülmesi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan hisseli taşınmazların, hissedarlarına satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
7- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 124 Ada 9 Parsel nolu 352.49 m2 alanındaki kargir ev ve arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, Soylu Sokağın İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz, Hacıveli Mahallesinde Belediyemize ait 25 ada 6 parsel numaralı 22,75 m2 taşınmazın satın alama talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça 3097 parselin bulunduğu adanın 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.06.2010 tarih ve 5817 sayılı kararı ile Yenifoça 2229 ve 2230 parsellerinde içerisinde bulunduğu yapı adasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
12- Yenifoça Mahallesi, KAİP onaylı Kentsel Sit Alanı içinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 2227 numaralı parselin kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunduğu ve “park olarak düzenlendiği anlaşılan yapı adasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Foça Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, çalışma usul ve esaslarına dair    yönetmelikteki değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- Belediye meclisimizin 06.01.2022 tarih ve 27 sayılı kararında İlçemiz, Bağarası mahallesi 158 ada 1 parselde bulunan belediyemize ait 65,22 m2 hissenin diğer hissedarı satışı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- Yenifoça uygulama imar planı plan hükümlerinin 5.2.2.maddesine esas yapılan itiraz talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- İlçemiz, Bağarası mahallesi, Hacıveli mağarası mevkii 504 ada 3 parselde bulunan 226,09 m2 Belediyemiz taşınmazının 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında satışı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- İlçemiz, Yeniköy mahallesi 516148 ada 303 parselde bulunan 50,65 m2 Belediyemiz ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- 13.04.2022 tarih ve 6677 sayılı dilekçeye istinaden İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi No:17 adresin karşısındaki parka isim verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- İlçemiz, Yenifoça Semti, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Maliyeciler caddesinin günlük ticarete açılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- İlçemiz, Kozbeyli mahallesi, Kozbeyli küme evler No:596 Foça/İzmir adresindeki 3416 parselin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
21- İlçemiz, Yenifoça, Mustafa Kemal Atatürk mahallesi, Kaşıkçı sokak, No:5 Foça/İzmir adresindeki 2800 parselin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
22- Dilek ve Temenniler.
23- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
24-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı