Yönetim

MAYIS 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                            T.C.
                                                                   FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.05.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                           2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2021 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
6- Foça Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikteki değişikliğinin görüşülmesi.
7- Belediye meclisimizin 06.01.2022 tarih ve 27 sayılı kararında İlçemiz, Bağarası mahallesi 158 ada 1 parselde bulunan belediyemize ait 65,22 m2 hissenin diğer hissedarı satışı ile ilgili kararının meclisimizce yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi.
8- Yenifoça uygulama imar planı plan hükümlerinin 5.2.2.maddesine esas yapılan itiraz talebinin meclisimizce değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz, Bağarası mahallesi, Hacıveli mağarası mevkii 504 ada 3 parselde bulunan 226,09 m2 Belediyemiz taşınmazının 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yeniköy mahallesi 516148 ada 303 parselde bulunan 50,65 m2 Belediyemiz ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
11- 13.04.2022 tarih ve 6677 sayılı dilekçeye istinaden İlçemiz, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi No:17 adresin karşısındaki parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
12- İlçemiz, Yenifoça Semti, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Maliyeciler caddesinin günlük ticarete açılması hususunun görüşülmesi.
13- İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunun görüşülmesi.
14- İlçemiz, Kozbeyli mahallesi, Kozbeyli küme evler No:596 Foça/İzmir adresindeki 3416 parselin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
15- İlçemiz, Yenifoça, Mustafa Kemal Atatürk mahallesi, Kaşıkçı sokak, No:5 Foça/İzmir adresindeki 2800 parselin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
16- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz, Kozbeyli 512122 ada 628 parselde halı saha yapılması ve ortak hizmet protokolüne Foça Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- Kıyı Kanunu kısmi yapılaşma tespiti hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 556 ada 15 parselde bulunan 73,25 m2 lik Belediyemize ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden Sözleşmeli Mimar/Şehir ve Bölge Plancısı çalıştırılması hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
20- Dilek ve Temenniler.
21- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
22-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı