Yönetim

NİSAN 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                 T.C.
                                                      FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 01.04.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :15:00

                               2022 YILI NİSAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
6- 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporunun meclisin bilgisine sunulması.
7- Encümen üyelerinin seçimi.
8- İmar komisyonuna üye seçimi.
9- Plan-Bütçe komisyonuna üye seçimi.
10- Turizm-Esnaf komisyonuna üye seçimi.
11- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler komisyonuna üye seçimi.
12- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonuna üye seçimi.
13- Tarım ve Çevre Komisyonuna üye seçimi.
14- Hukuk komisyonuna üye seçimi.
15- Deprem ve Doğal Afetler komisyonuna üye seçimi.
16- Kıyı Kanunu kısmi yapılaşma tespiti hususunun görüşülmesi.
17- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 556 ada 15 parselde bulunan 73,25 m2 lik Belediyemize ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
18- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden Sözleşmeli Şehir ve Bölge Plancısı çalıştırılması hususunun görüşülmesi.
19- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 556 ada 14 parselde bulunan 112,98 m2 ‘lik Belediyemize ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- İlçemiz Yenifoça Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin plan değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
21- İlçemiz Bağarası meydan ve çevresine ilişkin değişikler ile kamusal alanları kapsayan uygulama imar planı değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
22- Belediye meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 251 sayılı kararı ile belirlenen plan notlarının meclisimizce değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
23- Dilek ve Temenniler.
24- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
25- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı