Yönetim

MART 2022 MECLİS TOPLANTISI

                                                                                                       T.C.
                                                                                          FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.03.2022
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 16:00

                                                                 2022 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Belediye Meclis Üyesi Raşit DİRİM’in Meclis 1.Başkanvekilliğinden istifa talebi nedeniyle  Meclis 1. Başkanvekilliğine üye seçiminin görüşülmesi.
6- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 556 ada 14 parselde bulunan 112,98 m2 ‘lik Belediyemize ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz Atatürk Mahallesi ve Fevzipaşa Mahallesi kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçimi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 11088 Ada, 2 Parselde bulunan 1.12 m2 lik    Belediyemize ait hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- Foça Belediyesi Mısır Kurutma Tesisi İnşaatı Yapım İşi protokol kapsamında yapılan tesisin Su Ürünleri İşleme Tesisine dönüştürülmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocamehmetler mahallesi ışıklar mevkii 511112 ada 138 parseldeki tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocamehmetler mahallesi ışıklar mevkii 511118 ada 152 parseldeki tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocamehmetler mahallesi mercimektepe mevkii 511119 ada 203 parseldeki tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarıın görüşülmesi.
13- İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 11015 ada 4 parselde bulunan Belediyemize ait 240,00m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.  
14- Belediyemize ait olan Yeniköy Mahallesi 516145 ada 386 parsel İmar uygulaması sonucu oluşan, Yeniköy Mahallesi 516145 ada 389 ve 516145 ada 390 parsellerin tapuda tescil edilmek üzere intifa hakkının Bilimler Vakfına verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- İlçemiz Yenifoça Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin plan değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
16- İlçemiz Bağarası meydan ve çevresine ilişkin değişikler ile kamusal alanları kapsayan uygulama imar planı değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
17- Belediye meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 251 sayılı kararı ile belirlenen plan notlarının meclisimizce değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
18- Dilek ve Temenniler.
19- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
20- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı