Yönetim

ŞUBAT 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                           T.C.
                                                                                               FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.02.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                                                    2022 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocamehmetler mahallesi ışıklar mevkii 511112 ada 138 parsel  8.416,13m2 alanındaki tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocamehmetler mahallesi ışıklar mevkii 511118 ada 152 parsel 38.529,60m2 alanındaki tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kocamehmetler mahallesi mercimektepe mevkii 511119 ada 203 parsel 8.709,64m2 alanındaki tarlanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 11015 ada 4 parselde bulunan Belediyemize ait 240,00m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi. 
9- Belediyemize ait olan Yeniköy Mahallesi 516145 ada 386 parsel İmar uygulaması sonucu oluşan, Yeniköy Mahallesi 516145 ada 389 ve 516145 ada 390 parsellerin tapuda tescil edilmek üzere intifa hakkının Bilimler Vakfına verilmesi hususunun görüşülmesi.
10- 2022 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2022 yılı için ödenecek fazla mesai Ücreti ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
12- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2022 yılı için çalıştırılması ve ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezi kuruluşuna dair görev, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikteki değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesi Camili Mağara Mevkii 506110 ada 186 parsel 10.377,88 m2 tarlanın kiralama talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesi Çukur Değirmen Mevkii 506112 ada 242 parsel 12.854,27 m2 tarlanın kiralama talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- İlçemiz Kazım Dirik Mahallesi 17 ada 18 parselde bulunan Belediyemize ait 113,62 m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- İlçemiz Yenifoça, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Savran sokak No:19 Foça/İzmir adresindeki 2622 parselin, içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- İlçemiz Bağarası Mahallesi Kadınlar Kuyusu Mevkii 277 ada 20 parselde bulunan arsanın tapu devir işlemi ile ilgili Zekai AYDIN’ın dilekçesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- İlçemiz Bağarası Mahallesi 506145 ada 1633 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat işine ait bağımsız bölümlerin yükleniciye tapu devri ile ilgili işlemleri hakkında komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- İlçemiz, Yeniköy Mahallesi 516118 ada 364 parselin güneyinde bulunan kamuya terkli alanda “Trafo Alanı” için yapılması istenen plan tadilatı konusu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
21-İlçemiz Yenifoça Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin plan değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
22- İlçemiz Bağarası meydan ve çevresine ilişkin değişikler ile kamusal alanları kapsayan uygulama imar planı değişikliği hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
23- Belediye meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 251 sayılı kararı ile belirlenen plan notlarının meclisimizce değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
24- Belediye meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 252 sayılı kararı ile revize edilen plan uygulama hükümlerinin meclisimizce değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 
25- Dilek ve Temenniler.
26- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
27- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı