Yönetim

OCAK 2022 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.
                                                       FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.01.2022
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :11:00

                              2022 YILI OCAK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
6- 2022 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
7- Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2022 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin belirlenmesi.
8- Belediyemizde çalışan 1 adet geçici işçinin 2022 yılı vizesinin görüşülmesi.
9- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2022 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
10- Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezi kuruluşuna dair görev, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelikteki değişikliğin görüşülmesi.
11- Belediye Başkanlığımıza ait banka hesapların kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olmasından dolayı 5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi son fıkrası gereğince haczedilemeyeceğinden kamu yararı kararı alınması hususunun görüşülmesi.
12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesi Camili Mağara Mevkii 506110 ada 186 parsel 10.377,88 mtarlanın kiralama talebinin görüşülmesi.
13- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesi Çukur Değirmen Mevkii 506112 ada 242 parsel 12.854,27 mtarlanın kiralama talebinin görüşülmesi.
14- İlçemiz Kazım Dirik Mahallesi 17 ada 18 parselde bulunan Belediyemize ait 113,62 mhissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
15- İlçemiz Yenifoça, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Savran sokak No:19 Foça/İzmir adresindeki 2622 parselin, içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
16- İlçemiz Bağarası Mahallesi Kadınlar Kuyusu Mevkii 277 ada 20 parselde bulunan arsanın tapu devir işlemi ile ilgili Zekai AYDIN’ın dilekçesinin görüşülmesi.
17- İlçemiz Bağarası Mahallesi 506145 ada 1633 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat işine ait bağımsız bölümlerin yükleniciye tapu devri ile ilgili işlemlerin görüşülmesi.
18- İlçemiz, Yeniköy Mahallesi 516118 ada 364 parselin güneyinde bulunan kamuya terkli alanda “Trafo Alanı” için yapılması istenen plan tadilatı konusunun görüşülmesi.
19- İlçemiz Yenifoça Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin plan değişikliği hususunun görüşülmesi.
20- İlçemiz Bağarası meydan ve çevresine ilişkin değişikler ile kamusal alanları kapsayan uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
21- Belediye meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 251 sayılı kararı ile belirlenen plan notlarının meclisimizce değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
22- Belediye meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 252 sayılı kararı ile revize edilen plan uygulama hükümlerinin meclisimizce değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. 
23- İlçemiz Bağarası Mahallesi 158 ada 1 Parselde bulunan 65,22 m(65/181) Belediyemize ait hissenin hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
24- İlçemiz Yenifoça Mahallesi, K17-c-02-b-1-a paftaya isabet eden 10173 adada kalan taşınmazlar ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
25- Dilek ve Temenniler.
26- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
27- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı