Yönetim

ARALIK 2021 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.
                                                     FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.12.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                           2021 YILI ARALIK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2021 Mali Yılı Hesap döneminde ödenek ihtiyacı olan tertiplere aktarma yapılması hususunun   görüşülmesi.
6- İlçemiz Bağarası Mahallesi 158 ada 1 Parselde bulunan 65,22 m2 (65/181) Belediyemize ait hissenin hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz Yenifoça Mahallesi 10702 Ada 17 Parselde bulunan 320,00 m2 (33/160 Hisse)    Belediyemize ait hissenin satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- İlçemiz Hacıveli Mahallesi 29 Ada 16 Parselde bulunan 102,54 m(1709/19073 Hisse) Belediyemize ait hissenin satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- İlçemiz Yenifoça Mahallesi, K17-c-02-b-1-a paftaya isabet eden 10173 adada kalan taşınmazlar ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
10- İlçemiz Yenifoça Mahallesi 11008 Ada 2 Parselde bulunan 284,13 m2 ve 255,00 m2 Belediyemiz   hisselerinin satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- Dilek ve Temenniler.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı