Yönetim

KASIM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   T.C.
                                                       FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 05.11.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                           2021 YILI KASIM AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 10702 Ada 17 Parselde bulunan 320,00 m2 (33/160 Hisse)    Belediyemize ait hissenin satış talebinin görüşülmesi.
6- İlçemiz, Hacıveli Mahallesi 29 Ada 16 Parselde bulunan 102,54 m(1709/19073 Hisse) Belediyemize ait hissenin satış talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi, K17-c-02-b-1-a paftaya isabet eden 10173 adada kalan taşınmazlar ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
8- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11008 Ada 2 Parselde bulunan 284,13 m2 ve 255,00 m2 Belediyemiz   hisselerinin satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- İlçemiz, Bağarası Mahallesi 506145 Ada 1633 parselde bulunan Belediyemize ait taşınmazların tamamına Kat İrtifakı kurularak satışının yapılması talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz,Yeniköy Mahallesi 506103 ada 417 parselde kayıtlı bulunan 234,71 m2 (1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazının tahsisi talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- İmar planlarında taks, kaks koşulunun mevcut yoğunluk hak kaybına uğramadan ayrık nizam emsal koşuluna dönüşmesi yönünde imar plan notlarında tadilat yapılması hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
12- İlçemiz Yenifoça 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda 5.3.6 plan maddesinin değiştirilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
13-5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan personeller için, sözleşmeli personel disiplin yönetmeliğinin çıkarılması hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Dilek ve Temenniler.
15- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
16- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı