Yönetim

EKİM 2021 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                               T.C.
                                                                                     FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.10.2021
TOPLANTI YERİ     : Yenifoça Reha Midilli Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 17:00

                                                              2021 YILI EKİM AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2022 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
6- 2022 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.
7- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11008 Ada 2 Parselde bulunan 284,13 m2 ve 255,00 m2 Belediyemiz hisselerinin satış talebinin görüşülmesi.
8- İlçemiz, Bağarası Mahallesi 506145 Ada 1633 parselde bulunan Belediyemize ait taşınmazların tamamına Kat İrtifakı kurularak satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
9- İlçemiz,Yeniköy Mahallesi 506103 ada 417 parselde kayıtlı bulunan 234,71 m2 (1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazının tahsisi talebinin görüşülmesi.
10- İmar planlarında taks, kaks koşulunun mevcut yoğunluk hak kaybına uğramadan ayrık nizam emsal koşuluna dönüşmesi yönünde imar plan notlarında tadilat yapılması hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- İlçemiz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk mahallesi Kemalettin Tuğcu ve Ataman caddelerinden cephe alan parsellerin zemin katlarında günü birlik ticaret yapılabilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- İlçemiz sınırları içerisinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait trafo yerlerine ilişkin hazırlanan plan tadilatları konusu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
13- İlçemiz Kocamehmetler Mahallesi 511155 ada 529 parselde bulunan 180,65 m2 Belediyemize ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 10989 Ada 8 Parsel 98,33 m2, 10989 Ada 9 Parsel 98,35 m2, 10989 Ada 10 Parsel 98,36 m2, 10989 Ada 11 Parsel 98,38 m2, 10989 Ada 12 Parsel 98,40 m2, 10989 Ada 13 Parsel 98,42 m2, 10989 Ada 17 Parsel 95,31 m2, 10989 Ada  19 Parsel 102,14 m2, 10989 Ada 21 Parsel 97,12 m2, 10989 Ada 22 Parsel 97,39 m2, 10989 Ada 23 Parsel 99,57 m2, 10989 Ada 24 Parsel 112,51 m2, 10989 Ada 25 Parsel 115,23 m2 Belediyemiz taşınmazlarının satış talebi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 514125 Ada 614 parsel içerisinde bulunan 400 m2 alanın, İZSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
16- Bağ-Kent Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Hizmet, Turizm, İnşaat, Gıda Tarım, Petrol Ticaret Limited Şirketinin sermaye artışı talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- Dilek ve Temenniler.
18- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
19- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı