Yönetim

EYLÜL 2021 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                          T.C.
                                                                                               FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.09.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :17:00

                                                                      2021 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 5393 sayılı Belediye kanunun 29. Maddesi gereği istifa eden meclis üyesinin, meclisin bilgisine sunulması.
6- Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi Osman MERT’ in istifası nedeni ile İmar komisyonunda boşalan üyeliğe yeni üye seçimi.
7- Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi Osman MERT’ in istifası nedeni ile Plan-Bütçe komisyonunda boşalan üyeliğe yeni üye seçimi.
8- 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği ataması yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
9- 25.08.2021 tarih ve 10621 sayılı dilekçeye istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin “g” bendi gereğince şartlı bağış kabulü hususunun görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk mahallesi Kemalettin Tuğcu ve Ataman caddelerinden cephe alan parsellerin zemin katlarında günü birlik ticaret yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.
11- İlçemiz sınırları içerisinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait trafo yerlerine ilişkin hazırlanan plan tadilatları konusunun görüşülmesi.
12- İlçemiz Kocamehmetler Mahallesi 511155 ada 529 parselde bulunan 180,65 m2 Belediyemize ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
13- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 10989 Ada 8 Parsel 98,33 m2, 10989 Ada 9 Parsel 98,35 m2, 10989 Ada 10 Parsel 98,36 m2, 10989 Ada 11 Parsel 98,38 m2, 10989 Ada 12 Parsel 98,40 m2, 10989 Ada 13 Parsel 98,42 m2, 10989 Ada 17 Parsel 95,31 m2, 10989 Ada 19 Parsel 102,14 m2, 10989 Ada 21 Parsel 97,12 m2, 10989 Ada 22 Parsel 97,39 m2, 10989 Ada 23 Parsel 99,57 m2, 10989 Ada 24 Parsel 112,51 m2, 10989 Ada 25 Parsel 115,23 m2 Belediyemiz taşınmazlarının satış talebi hususunun görüşülmesi.
14- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 514125 Ada 614 parsel içerisinde bulunan 400 m2 alanın, Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.
15- Bağ-Kent Sağlık, Eğitim, Kültür, Sanat, Sosyal Hizmet, Turizm, İnşaat, Gıda Tarım, Petrol Ticaret Limited Şirketinin sermaye artışı talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.16- İlçemiz, Yenifoça 11015 ada 5 parselde bulunan 125 m2 Belediyemize ait hissenin, parselin diğer hissedarı olan İbrahim KÖPRÜLÜ tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- İlçemiz, Gerenköy 123 ada 1 parsel 433,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 2 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 3 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 20 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 21 parsel 300,00 m2 (1/1 Hisse), 123 ada 22 parsel 432,96 m2 (1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- İlçemiz, Kozbeyli mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 512165 ada 744 parsel no’lu 88,02 m2 alanındaki kargir ev niteliğindeki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler, No:11/1 Foça/İzmir adresindeki 512117 ada, 543 parselin, İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- Dilek ve Temenniler.
21- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
22- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı