Yönetim

AĞUSTOS 2021 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                              T.C
                                                                                   FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.08.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :17:00

                                                        2021 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Yenifoça 11015 ada 5 parselde bulunan 125 mBelediyemize ait hissenin, parselin diğer hissedarı olan İbrahim KÖPRÜLÜ tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
6- İlçemiz, Gerenköy 123 ada 1 parsel 433,00 m(1/1 Hisse), 123 ada 2 parsel 300,00 m(1/1 Hisse), 123 ada 3 parsel 300,00 m(1/1 Hisse), 123 ada 20 parsel 300,00 m(1/1 Hisse), 123 ada 21 parsel 300,00 m(1/1 Hisse), 123 ada 22 parsel 432,96 m(1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazlarının 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz, Kozbeyli mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 512165 ada 744 parsel no’lu 88,02 malanındaki kargir ev niteliğindeki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu kapsamında satış talebinin görüşülmesi.
8- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler, No:11/1 Foça/İzmir adresindeki 512117 ada, 543 parselin, İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.  
9- İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Caddesi No:8 adresinin (502139 ada 3800 parselin) İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68.maddesine istinaden Belediyemiz Bütçe ve Durum oranlarına göre kredi çekilerek borçlanmaya gidilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
11- Dilek ve Temenniler.
12- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
13- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı