Yönetim

HAZİRAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.06.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    :17:00

2021 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz, Yenifoça mahallesi doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilmesi için gerekli olan taahhütname hususunun görüşülmesi.
6-İlçemiz, Yenifoça, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 514142 Ada 200 parselde yer alan tescilli yapının korunması amacıyla, parselin güneyinden geçen 15 metrelik taşıt yolunda taşıt izinin “10,5 metreden 7 metre’ ye” düşürülmesi ve aynı parsele isabet eden “Yerleşik Konut Alanı” kullanımlı imar adasının cephesinin tescilli yapıya düzenlemesine yönelik plan değişikliğinin görüşülmesi.
7- Kadastro güncelleme çalışmaları için bilir kişi seçimi hususunun görüşülmesi.
8- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden Sözleşmeli Personel çalıştırılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 515139 Ada 1440 Parselde bulunan taşınmaz için İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda alınmış olan yapı kayıt belgesine istinaden söz konusu parselin hissedarlarına satışının yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11008 Ada 3 Parsel de bulunan Belediyemize ait 386,52 m2 hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11007 Ada 1 Parsel de bulunan Belediyemize ait 331,38 m2 hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi 512107 ada 138 parsel nolu 8.970,48 m2 tarlanın kiralanması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler No:128 Foça/İzmir adresindeki 943 parselin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- İlçemiz, Bağarası Hacıveli Mahallesi 423 ve 24 sokaklardan cephe alan parsellerin zemin katlarında Günübirlik Ticaret yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- Eshot Genel Müdürlüğüne ait 35 LV 011 plakalı 2004 Model BMC CB 260  tipi otobüsün Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- İlçemiz Hacıveli Mahallesi 511 ada 3 parsel’ de kayıtlı olan Muharrem ÖNDER’ e ait taşınmaz ile Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesinde kayıtlı 506139 ada 1437 parsel 752,82m2 taşınmazın trampa usulü takasın tekrardan değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- Dilek ve Temenniler.
18- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
19- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı