Yönetim

MAYIS 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 17.05.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    : 16.00

2021 YILI MAYIS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 2020 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
6- Belediyemizde görev yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesine istinaden Sözleşmeli Personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi.
7- İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Yenibağarası Mahallesi 515139 Ada 1440 Parselde bulunan taşınmaz için İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda alınmış olan yapı kayıt belgesine istinaden söz konusu parselin hissedarlarına satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11008 Ada 3 Parsel de bulunan Belediyemize ait 386,52 m2 hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11007 Ada 1 Parsel de bulunan Belediyemize ait 331,38 m2 hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
11- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi 512107 ada 138 parsel nolu 8.970,48 m2 tarlanın kiralanması hususunun görüşülmesi.
12- İlçemiz, Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evler No:128 Foça/İzmir adresindeki 943 parselin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
13- İlçemiz, Bağarası Hacıveli Mahallesi 423 ve 24 sokaklardan cephe alan parsellerin zemin katlarında Günübirlik Ticaret yapılması hususunun görüşülmesi.
14- Eshot Genel Müdürlüğüne ait 35 LV 011 plakalı 2004 Model BMC CB 260  tipi otobüsün Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.
15- İlçemiz Yeniköy Mahallesi 516122 ada 580 parselde bulunan Belediyemize ait 308,18 m2 (1/1) hissenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- 04.03.2021 tarih ve 80 sayılı Meclis kararıyla alınan Bağarası 1231 Parsel Mevzi İmar Planına (Foçaköy) yapılan itirazların nasıl uygulanacağına ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi
17- İlçemiz, Yeniköy Küme Evler, No:253 Foça/İzmir adresindeki 29 parselin, İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- Foça Belediyesi Arama , Kurtarma ve Lojistik Destek Ekibi Kuruluşuna dair görev , çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliği hakkında komisyon raporlarının görüşülmesi.19-Belediyemizce alınmış olan 07.01.2021 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararında 511 ada 3 parsel’ de kayıtlı olan Muharrem ÖNDER’ e ait taşınmaz ile Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesinde kayıtlı 506139 ada 1437 parsel 752,82m2 taşınmazın trampa usulü takasın tekrardan değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi
19- Dilek ve Temenniler.
20- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
21- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı