Yönetim

NİSAN 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.04.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    : 16.00

2021 YILI NİSAN AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
6-2020 yılı Denetim Komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
7- Meclis 1. Ve 2. Başkan vekili seçimi.
8- Belediye Meclisi kâtip üyelerinin seçimi.
9-Encümen üyelerinin seçimi.
10- İmar Komisyonuna üye seçimi.
11- Plan-Bütçe Komisyonuna üye seçimi.
12-Turizm-Esnaf Komisyonuna üye seçimi.
13- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna üye seçimi.
14- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna üye seçimi.
15-Tarım ve Çevre Komisyonuna üye seçimi.
16- Hukuk Komisyonuna üye seçimi.
17- Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna üye seçimi.
18- İlçemiz Yeniköy Mahallesi 516122 ada 580 parselde bulunan Belediyemize ait 308,18 m2 (1/1) hissenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
19- 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği ataması yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
20- 04.03.2021 tarih ve 80 sayılı Meclis kararıyla alınan Bağarası 1231 Parsel Mevzi İmar Planına (Foçaköy) yapılan itirazların nasıl uygulanacağına ilişkin hususun görüşülmesi.
21- 27.01.2021 tarih ve 1294 sayılı dilekçeye istinaden İlçemizde bulunan sokaklardan birine isim verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
22- 25.01.2021 tarih ve 1191 sayılı dilekçeye istinaden İlçemizde bulunan parklardan birine isim verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
23- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Projeler Daire Başkanlığının 22.02.2021 tarih ve 59852 sayılı yazısı ile Belediyemize ait Bağarası Hacıveli Mahallesi 34 ada 9 parsel üzerinde bulunan taşınmazı Masal Evi ve Çocuk ve Gençlik Merkezi olarak değerlendirmek üzere tahsisi talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
24- İlçemiz Bağarası Hacıveli mahallesi 423 ve 24 sokaklardan  cephe alan parsellerin zemin katlarında günübirlik ticaret yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
25- 12.02.2021 tarih ve 2018 sayılı dilekçeye istinaden İlçemiz Kozbeyli mahallesi 512107 ada 141 parsel ile 512109 ada 148 parsel arasında kalan kadastral yola Sokak ismi verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
26- Esnafımıza Maske, Mesafe ve Hijyen desteği ile ilgili önergenin komisyon raporlarının görüşülmesi.
27- Dilek ve Temenniler.
28- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
29- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı