Yönetim

MART 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ : 04.03.2021
TOPLANTI YERİ    : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   :16.00

2021 YILI MART AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 27.01.2021 tarih ve 1294 sayılı dilekçeye istinaden İlçemizde bulunan sokaklardan birine isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
6- 25.01.2021 tarih ve 1191 sayılı dilekçeye istinaden İlçemizde bulunan parklardan birine isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
7- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Projeler Daire Başkanlığının 22.02.2021 tarih ve 59852 sayılı yazısı ile Belediyemize ait Bağarası Hacıveli Mahallesi 34 ada 9 parsel üzerinde bulunan taşınmazı Masal Evi ve Çocuk ve Gençlik Merkezi olarak değerlendirmek üzere tahsisi talebinin görüşülmesi.
8- Memurlara ödenecek Sosyal Denge Tazminatının görüşülmesi.
9- Ankara İli Çankaya Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması hususunun görüşülmesi.
10- İlçemiz Bağarası Hacıveli mahallesi 423 ve 24 sokaklardan cephe alan parsellerin zemin katlarında günübirlik ticaret yapılması hususunun görüşülmesi.
11- 12.02.2021 tarih ve 2018 sayılı dilekçeye istinaden İlçemiz Kozbeyli mahallesi 512107 ada 141 parsel ile 512109 ada 148 parsel arasında kalan kadastral yola Sokak ismi verilmesi hususunun görüşülmesi.
12- İlçemiz Kazım Dirik Mahallesi 18 ada 6 parselde bulunan Belediyemize ait 44,72 m2 hissenin hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- İlçemiz Bağarası Mahallesi 8 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait 16,23 m2  hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- İlçemiz Bağarası, Yenibağarası, Yenifoça ve Gerenköy mahallesine yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile 4m x 6m “Trafo Binası Amaçlı” 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
15- Yenifoça 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Hükümlerinde yapılan değişikliğe esas itirazın değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
16- İlçemiz Yenifoça semti, 4694, 4695 ve 4696 numaralı parseller için yapılan itirazın değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
17- 03.12.2020 tarihli ve 10515 sayılı dilekçeye istinaden İlçemizde sokak, cadde veya parka isim verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12. Ve 13 maddesi gereğince alınan İlan Reklam vergilerin Covid- 19 pandemisi nedeniyle ertelenmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- Foça Köy Mevzii imar planı hakkındaki önerge ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- Dilek ve Temenniler.
21- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
22- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı