Yönetim

ŞUBAT 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.02.2021
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ    : 16.00

2021 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz Kazım Dirik Mahallesi 18 ada 6 parselde bulunan Belediyemize ait 44,72 m2 hissenin hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
6- İlçemiz Bağarası Mahallesi 8 ada 9 parselde bulunan Belediyemize ait 16,23 m2  hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
7- İlçemiz Bağarası, Yenibağarası, Yenifıça ve Gerenköy mahallesine yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile 4m x 6m “Trafo Binası Amaçlı” 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
8- Yenifoça 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Hükümlerinde yapılan değişikliğe esas itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
9- İlçemiz Yenifoça semti, 4694, 4695 ve 4696 numaralı parseller için yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
10- 03.12.2020 tarihli ve 10515 sayılı dilekçeye istinaden İlçemizde sokak, cadde veya parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
11-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12. Ve 13 maddesi gereğince alınan İlan Reklam vergilerin Covid- 19 pandemisi nedeniyle 01.03.2021 tarihine ertelenmesi hususunun görüşülmesi.
12- 2021 yılı Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Hakkının komisyon raporunun görüşülmesi.
13- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesiyle ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
14-Belediyemiz Zabıta memurlarının 2021 yılı fazla mesai ücretleriyle ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
15- 2021 Tekne ücret bedellerinde düzenleme yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
16-İlçemiz Yenifoça 10413 ada 2 parselde bulunan 259,10 m2 Belediye hissesinin satışı hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- İlçemiz Yenifoça 10274 ada 2 parselde bulunan 331 m2 Belediye hissesinin satışı hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- İlçemiz Yenifoça 10558 ada 13 parselde kayıtlı bulunan 24 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19-İlçemiz Yenifoça 10407 ada 2 parselde kayıtlı bulunan 40,78 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
20-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, Kosova Koyu Küme Evler No:1 adresinin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
21- İlçemiz Yeniköy Küme Evler 516112 ada 631 parselin İçkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
22- 1\ 1000-1\ 5000 ölçekte imar planları yapılmış, bazı adalarda KAKS-TAKS-EMSAL-YÜKSEKLİK miktarları atlanmış olması nedeniyle, söz konusu adalarda yapı yoğunluk oranlarının değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
23- 1\ 5000 -1\ 1000 ölçekte imar planları yapılıp onaylanmış, uygulama görmüş ayrık nizam parsellerin tevhidi yoluyla oluşturulan büyük parsellerde, planın emrettiği ayrık nizam yerine blok nizamlar oluşturularak ortadan kaldırıldığı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
24-İlçemizde 9 adet mahallemiz ve bunlara bağlı olan adalara ait sınırlarımızla ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
25-İlçemiz Atatürk Mahallesi Hacı Limanı Mevkii Kadastro Çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
26-24.12.2020 tarih ve 11530 sayılı dilekçeye istinaden ilçemizde yapılacak olan çocuk parklarından birine isim verilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
27- Dilek ve Temenniler.
28- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
29- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı