Yönetim

OCAK 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
 FOÇA BELEDİYESİ

 

TOPLANTI TARİHİ  : 07.01.2021
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   :16.00

 2021 YILI OCAK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEM

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonuna Üye Seçimi.
6- 2021 yılı için Meclis Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
7- Belediyemizde görev yapan Sözleşmeli Personelin 2021 yılı için çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.
8- Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2021 yılı için ödenecek fazla mesai Ücretinin  belirlenmesi.
9- Belediyemizde çalışan 1 adet geçici işçinin 2021 yılı vizesinin görüşülmesi.
10- İlçemiz Atatürk, Fatih, Fevzi Çakmak, Fevzipaşa, Hacıveli, İsmetpaşa, Kocamehmetler, Mustafa Kemal Atatürk ve Yeniköy mahalleleri olmak üzere toplam 9 adet  mahallemiz ve bunlara bağlı olan adalara ait sınırlarımızla ilgili çalışma hususunun görüşülmesi.
11- Kreş Müdürlüğünün Çocuk Evi tarifesinde düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi.
12- 2021 Tekne Ücret bedellerinde düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi.
13- İlçemiz Atatürk Mahallesi Hacı Limanı Mevkii Kadastro Çalışmalarında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi hususunun görüşülmesi.
14- 24.12.2020 tarih ve 11530 sayılı dilekçeye istinaden ilçemizde yapılacak olan çocuk parklarından birine isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
15- İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi, Kosova Koyu Küme Evler No:1 adresinin İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
16-İlçemiz Hacıveli Mahallesi 511 Ada 3 Parsel numaralı İmar Planında Belediyemiz Hizmet Alanında kalan taşınmazın, takas suretiyle Belediyemize ait konut imarlı 50439 Ada 1437 Parsel numaralı taşınmazın Muharrem ÖNDER'e devri hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- Kırsal Mahalle yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- İlçemiz Yeniköy Küme Evler 516112 ada 631 parselin İçkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
19- İlçemiz Bağarası 400 ada 2 parselde bulunan 484 m2 taşınmazın,2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
20- İlçemiz Yenifoça 10413 ada 2 parselde bulunan 259,10 m2 Belediye hissesinin satışı hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
21- İlçemiz Yenifoça 10274 ada 2 parselde bulunan 331 m2 Belediye hissesinin, satışı hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
22- İlçemiz Yenifoça 10744 ada 3 parselde bulunan 914 m2 Belediye hissesinin, satışı hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
23- İlçemiz Yenifoça 4744 parselde kayıtlı bulunan 29,36 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
24- İlçemiz Yenifoça 10558 ada 13 parselde kayıtlı bulunan 24 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
25- İlçemiz Yenifoça 10407 ada 2 parselde kayıtlı bulunan 40,78 m2  Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
26- İlçemiz Kozbeyli 102 ada 7 parselde kayıtlı Belediye taşınmazının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
27- Dilek ve Temenniler.
28- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
29- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı