Yönetim

ARALIK 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.12.2020
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2020 YILI ARALIK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-Kırsal Mahalle yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi hususu.
6-2020 mali yılı ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.
7-İlçemiz Yeniköy Küme Evler 516112 ada 631 parselin İçkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
8-İlçemiz Bağarası 400 ada 2 parselde bulunan 484 m2 taşınmazın,2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
9-İlçemiz Yeni Foça 10413 ada 2 parselde bulunan 259,10 m2 Belediye hissesinin satışı hususunun görüşülmesi.
10-İlçemiz Yeni Foça 10274 ada 2 parselde bulunan 331 m2 Belediye hissesinin, satışı hususunun görüşülmesi.
11-İlçemiz Yeni Foça 10744 ada 3 parselde bulunan 914 m2 Belediye hissesinin, satışı hususunun görüşülmesi.
12-İlçemiz Yeni Foça 4744 parselde kayıtlı bulunan 29,36 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
13-İlçemiz Yeni Foça 10558 ada 13 parselde kayıtlı bulunan 24 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
14-İlçemiz Yeni Foça 10407 ada 2 parselde kayıtlı bulunan 40,78 m2 Belediye hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
15-İlçemiz Kozbeyli 102 ada 7 parselde kayıtlı Belediye taşınmazının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması hususunun görüşülmesi.
16-Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 1746 Ada 1 Parselde bulunan taşınmazın satışı hususunda Komisyon raporlarının görüşülmesi.
17-İlçemiz Kozbeyli yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kozbeyli gelişme alanı uygulama imar planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde günübirlik ticaret yapılması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
18-İlçemiz Kozbeyli Mahallesi 512106 ada 56 parselde kayıtlı taşınmazın S.S. Foça Fokoop Doğal Ürünler Tarımsal Kooperatifine 10 Yıllığına kiralanması hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
19-İlçemiz, Yeniköy Mahallesi 516145 ada 386 parselde Belediye Hizmet Alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını ile ilgili Komisyon raporunun görüşülmesi.
20-İlçemiz Yeni Foça 2336 ve 2337 parsellerin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulamalı imar planının değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
21- Depreme dayanıklı bina tespit ve tedbirleri hakkında önergenin komisyon raporlarının görüşülmesi.
22- Dilek ve Temenniler
23-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
24-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
 

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı