Yönetim

KASIM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.11.2020
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisler
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2020 YILI KASIM AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-İlçemiz Kozbeyli yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kozbeyli gelişme alanı uygulama imar planında konut koşullu imar adasına isabet eden parsellerde günübirlik ticaret yapılması hususunun görüşülmesi.
6-İlçemiz Kozbeyli Mahallesi 512106 ada 59 parselde kayıtlı taşınmazın S.S. Foça Fokoop Doğal Ürünler Tarımsal Kooperatifine 10 Yıllığına kiralanması hususunun görüşülmesi.
7-İlçemiz, Yeniköy Mahallesi 516145 ada 386 parselde Belediye Hizmet Alanının  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
8-İlçemiz Yenifoça 2336 ve 2337 parsellerin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulamalı imar planının değişikliğinin görüşülmesi.
9-Sağlık Çalışanlarına Belediyemiz tarifelerinde indirim yapılmasına yönelik önerge ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
10-Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı ve kredi çekilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
11-Foça Kalesi II. Etap Projesi kapsamında düzenlenecek protokolün revize edilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
12-3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi kapsamında Belediyemiz ile hisseli olan parsel malikleri arasında satış yapılabilmesi için genel karar alınması hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
13-04.09.2020 tarihli dilekçeye istinaden İlçemizde bulunan park veya tesislerden birine isim verilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
14-İlçemiz Yenibağarası 349 ada 1 parsel ve 325 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
15-Dilek ve Temenniler
16-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
17-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
 

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı