Yönetim

EKİM 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 05.10.2020
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesislerde
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-2021 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi.
6-2021 yılı Belediye Vergi, Harç ve Tarifelerin görüşülmesi.
7-5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi gereği atama yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
8-Evde kişisel bakım hizmetleri yönergesinin görüşülmesi.
9-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı ve İller Bankasından kredi kullanılması hususunun görüşülmesi.
10-Foça Kalesi II. Etap Projesi kapsamında 21.10.2016 tarihli protokolün yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.
11- 04.09.2020 tarihli dilekçeye istinaden ilçemizde bulunan park veya tesislerden birine isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
12-3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi kapsamında Belediyemiz ile hisseli olan parsel malikleri arasında satış yapılabilmesi için gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.
13-İlçemiz Yeni Bağarası Mahallesi 349 ada 1 parsel ile 325 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususu ile ilgili Komisyon raporunun görüşülmesi.
14- Dilek ve Temenniler
15-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
16-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı