Yönetim

EYLÜL 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 04.09.2020
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisler
TOPLANTI SAATİ   : 16.00

2020 YILI EYLÜL AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- İlçemiz Yeni Bağarası Mahallesi 349 ada 1 parsel ile 325 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
6- 06.08.2020 tarihli Meclis Üyesince verilmiş olan önerge ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hacıveli Mahallesinde 506145 ada 1633 parselde bulunan arsanın satışına veya kat karşılığı yapımı hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yeni Foça Mahallesinde, 10690 ada 1 parselde, 4309 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeni Foça Mahallesi 2191 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının, otel olarak tadilatı ile yapım karşılığı taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususuyla ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- S.S Foça Fokoop doğal ürünler tarımsal kalkınma Kooperatifi’nin Kozbeyli Mahallesi 512106 ada 56 parsel, Koca Mehmetler Mahallesi 511135 ada 572 parsel ve Kozbeyli Mahallesi 512160 ada 1007 parselde yerleşik Kültür Evini kiralama talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
11-İlçemiz Bağarası Semti, Kazım Dirik Mahallesi, 16 ada 10 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alınma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- İlçemiz Koca Mehmetler Mahallesi 511153 ada 513 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait avlulu kargir evin, satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
13- İlçemiz Bağarası Semti, Hacıveli Mahallesi 158 ada 1 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alınma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
14- İlçemiz Sevgi Caddesinde bulunan Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Tenis kulübü açmak üzere spor tesisi alanının kiralanma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
15- İlçemiz, Koca Mehmetler Mahallesi İncirliağıl Mevkii 107 ada 2 parseldeki Belediyemize ait taşınmazın, satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
16- İlçemiz Kozbeyli Küme evler No:732 (743 parsel) bulunan işyerinin içkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
17- İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi 10558 ada 13 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
18- Dilek ve Temenniler.
19- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
20- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı