Yönetim

AĞUSTOS 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 06.08.2020
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisler
TOPLANTI SAATİ    : 16.00

2020 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-İlçemiz Bağarası Semti, Kazım Dirik Mahallesi, 16 ada 10 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alınma talebinin görüşülmesi.
6-İlçemiz Kocamehmetler Mahallesi 511153 ada 513 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait avlulu kargir evin, satın alma talebinin görüşülmesi.
7-İlçemiz Bağarası Semti, Hacıveli Mahallesi 158 ada 1 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alınma talebinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Sevgi Caddesinde bulunan Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Tenis Kulübü açmak üzere spor tesisi alanının kiralanma talebinin görüşülmesi.
9-S.S.Foça Tarımsal kalkınma Kooperatifi’nin İlçemiz, Bağarası Semtinde bulunan Tahıl Kurutma Tesisini, Zeytin Kurutma Tesisi olarak kullanmak üzere kiralama talebinin görüşülmesi.
10-İlçemiz, Kocamehmetler Mahallesi İncirliağıl Mevkii 107 ada 2 parseldeki Belediyemize ait taşınmazın, satın alma talebinin görüşülmesi.
11-Norm Kadro Cetvellerine göre yeni kurulacak olan Müdürlüklerin yönetmeliklerinin görüşülmesi.
12-İlçemiz Kozbeyli Küme evler No:732 (743 parsel) bulunan işyerinin içkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
13-İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi 10558 ada 13 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda bulunan Belediyemiz hissesinin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
14-TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine göre Belediyemiz sınırları dahilinde 12 adet trafo yerinin devir işlemleri hususunun görüşülmesi
15-Dilek ve Temenniler.
16-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
17-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı