Yönetim

TEMMUZ 2020 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.07.2020
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ   : 14.00

2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1-Açılış ve Sunuş.
2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5-2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
6-2019 yılı Denetim Komisyon Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
7-2019 yılı kesin hesabının görüşülmesi.
8-Encümen Üyelerinin Seçimi.
9-Plan-Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi.
10-İmar Komisyonuna Üye Seçimi.
11-Tarım ve Çevre Komisyonuna Üye Seçimi.
12-Hukuk Komisyonuna Üye seçimi
13-Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna Üye Seçimi.
14-Turizm-Esnaf Komisyonuna Üye Seçimi.
15-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna Üye Seçimi.
16-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Üye Seçimi.
17-Norm Kadro Cetvellerindeki Değişikliğin görüşülmesi.
18-İlçemiz sınırları içerisindeki İnşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunun görüşülmesi.
19-İlçemiz Hacıveli Mahallesi 50K-IVa paftaya isabet eden 506139 ada 14 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
20-İlçemiz Yenifoça-Fevzi Çakmak Mahallesi, 11024 ada 1 parselde 0.14 m2 ve 11024 ada 2 parsel 0.15 m2 Belediyemize ait hisse satışı hususu ile 11023 ada 1 parseldeki 788,11 m2 ve 11024 ada 3 parseldeki 135,38 m2 lik hissenin Belediyemize bağışlanması hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
21-İzmir ili, Foça İlçesi, Gerenköy Mahallesi K17c-09d-lb paftada yer alan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği hususu ile ilgili Komisyon raporlarının görüşülmesi.
22-Dilek ve Temenniler.
23-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
24-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih GÜRBÜZ
Foça Belediye Başkanı