Sosyal Hizmetler

Çocuk Evi

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Çocuk Evi: 812 19 96
Foça Belediyesi: 812 11 27 - 812 23 11

OKULUMUZ HAKKINDA

Kuruluş                                                                                                                 

Çocuk Evimiz 11 Eylül 1992'de merhum Belediye Başkanı Nihat Dirim tarafından hizmete açılmıştır. Okulumuzda 4-6 yaş grubu (36-71 ay arası çocuklar) öğrencilere eğitim verilmektedir. Okulumuz 31 yıldır nitelikli bir eğitim kurumu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Amacımız

Gelişim kuramcılarına göre, insan gelişiminin %80’i 0-6 yaşta tamamlanmaktadır. İnsanoğlu, yaşamının hiçbir evresinde bu dönemde olduğu kadar hızla gelişmeyecektir.           Çocuklar gelişimlerinin bu denli hızlı olduğu ve altın yıllar olarak görülen okulöncesi dönemde fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve dilsel yönden kendi gelişim hızları içinde desteklenmelidir. Öğrencilerimizin, başarılı bir geleceğin ilk adımını atacağı Çocuk Evimizde “etkin öğrenme ortamında, özgüveni yüksek, sağlıklı, mutlu, yaratıcı, üretken ve bilimin ışığında problem çözücü bireyler olmalarını desteklemek” temel amacımızdır.

Bu doğrultuda Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk Milli Eğitim ilkelerine uygun eğitim veren okulumuzda; öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini destekleyen, oyunsu süreçler içinde bilimsel süreç becerilerinin kazanımını hedefleyen, zengin bir akademik program yürütülmektedir.

Akademik Çalışmalarımız

Çocuk Evimiz’de 1993 yılından beri, uygulanan eğitim etkinlikleri, akademik çalışmalara dönüştürülerek, uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda bildiri olarak sunulmuştur. Birçok eğitim uygulamamız ise uluslar arası ve ulusal eğitim dergilerinde makale olarak yayınlanmaktadır. Bu yayınlardan bazıları; “Öğretmen Görüşlerine Göre Proje Yaklaşımının Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Katkıları, Okul Öncesi Dönemde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Kullanımının Proje Yaklaşımıyla Desteklenmesi: Bir Eylem Araştırması, Temel Bilimsel Süreç Becerileri Kullanma, Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamaları, Alan Gezilerinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanmaları, Okulöncesi Öğretmenlerinin Oyun Yoluyla İnceleme Gezilerinde Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Durumları, Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri, Okulöncesi Eğitimde Babaların Eğitime Katılım Düzeyleri, Okulöncesinde Neden Etkin Öğrenme, Okulöncesi Eğitimde Oyun Ve Deneyler, Okulöncesi eğitimde oyun yöntemi ile grafik oluşturma, Çocukların Yaratıcılıklarının Geliştirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım, Okulöncesi Eğitimde  Proje Yaklaşımı İle Yapılmış Bir Uygulama Örneği, Okulöncesi Eğitimde Çocukların Oyunsu Bir Süreç İçinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanarak  Grafik Oluşturmalarının Desteklenmesi, Kültürel Oyun  Ve Oyuncaklardan  Evrensel ve Gelişimsel Kazanımlara, Aile Katılımlı Kültürel Oyun Ve Oyuncaklar Kütüphanesi, Geleneksel Çocuk Oyun Ve Oyuncakları Projesi, Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Sanat Etkinliklerinin Uygulanmasında Oyun Yönteminin Etkisinin İncelenmesi, Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Etkin Öğrenme Ortamında Sanat Etkinlikleri İle Çocukların Yaratıcılığa Sevk Edilmesi” şeklinde örneklendirilebilir.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Günlük / Aylık / Yıllık Eğitim Programlarımız

Okulöncesi eğitim programımız her çocuğun bireysel gelişimini göz önünde bulundurarak tasarlanmış, bütünsel ve çağdaş bir yaklaşım içermektedir. Eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı temelinde; High/Scope aktif eğitim yaklaşımı, Proje Yaklaşımı, Bilimsel Süreç Becerileri, Çoklu Zeka ve Reggio Emilia Yaklaşımlarının sentezinden oluşturularak uygulanmaktadır.

Günlük / Aylık / Yıllık Eğitim Programlarımız, çocuk gelişimi ve okulöncesi eğitim alanında uzman Doç. Dr. Sara Kefi rehberliğinde hazırlanmaktadır.

Günlük Eğitim Programı
Sabah 08.30’ da başlayan eğitim, her 25 dakikada bir değişen etkinlikler ile devam eder
 

Eğitim akışı
*Kahvaltı
*Planlama-Çalışma-Hatırlama
*Sanat Etkinlikleri
*Müzik Etkinlikleri
*Türkçe Etkinlikleri
*Drama
*Oyun
*Fen/Matematik Etkinlikleri
*Öğle Yemeği
*Dinlenme (uyku)
*İkindi Kahvaltısı
*Erken Okur Yazarlık Etkinlikleri
*Alan Gezileri ile son bulur.

Öğrenme Çevremiz

Sınıflarımız High/Scope aktif öğrenme yaklaşımına uygun düzenlenmiş dokuz öğrenme merkezinden oluşmaktadır. Günlük eğitim akışımızın en az bir saati açık alanda (bahçe) geçirilir. Fen/matematik, drama, sanat, oyun vb. etkinliklerimiz sınıflarda olduğu gibi açık alanda da düzenli olarak gerçekleştirilir.

Beslenme Programımız

Beslenme listesi, her gün tüm besin gruplarından tüketilmesi gözetilerek aylık olarak hazırlanır ve düzenli olarak ailelere gönderilir. Ender durumlar dışında eve gönderilen beslenme listesine aynen uyulur.

Okul-Aile İşbirliği

Araştırma sonuçları, okulöncesi eğitim programlarının ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği sürece etkili olamadığını göstermektedir. Bu nedenle Çocuk Evimizde “anne-babanın eğitime katılımı esastır. Öğrencilerimizin okula başladığı ilk günlerden itibaren anne-babaların eğitime katılımları için sistemli bir program uygulanır. Evde çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirmeleri için düzenli olarak etkinlikler verilir. Anne-babaların çocuklarının gelişimlerinden haberdar olabilmeleri için gelişim raporları aileleri ile paylaşılır.

EĞİTİMCİ KADROMUZ

Müdürümüz

Çocuk Evi Müdürü Doç. Dr. Sara Kefi 1986 yılında Milli eğitim bakanlığında çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1993 yılından itibaren Çocuk Evimizin müdürlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda görevlendirme ile ders vermektedir.

Öğretmenlerimiz

Çocuk Evinin tüm öğretmenleri okulöncesi ve çocuk gelişimi branşı ile ilgili lisans mezunudur. Mesleki deneyimleri 3-18 yıl arasında değişmektedir. Çocuk Evi eğitimci takımı erken çocukluk eğitim yaklaşımları konusunda düzenli olarak eğitim almaktadır.  Eğitimci takım her gün Doç. Dr. Sara Kefi ile bir araya gelerek günlük eğitim programını planlamakta, uygulanan planları değerlendirmekte ve bir sonraki haftanın eğitim programını hazırlamaktadır.

Yardımcı Personel

Çocuk Evimizde  bir eğitim kurumunda görev yapmanın bilinci ile çalışan, 2 öğretmen yardımcısı, 1 aşçı, 1 aşçı, yardımcısı, 1 hizmetli, personel bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ KABUL İŞLEMLERİ

Çocuk Evimize başvurular, belediyemizin yazı işleri müdürlüğüne dilekçe verilerek başlar. Dilekçeler kayda girdikten sonra Çocuk Evi Müdürlüğü tarafından ebeveynler aranarak görüşmeye çağrılır. Görüşmede Çocuk Evinin işleyişi ve süreç ile ilgili detaylı bilgi verilir. Çocuk Evinin kamu kurumu anaokulu olması sebebiyle öncelik belediye personeli ve kamu kurumunda çalışan annelerin çocuklarınındır. Büyük aydan başlayarak sınıf listeleri oluşturulur. Daha sonra özel sektörde çalışan annelerin çocuklarına yer verilir. Eğer kontenjan kalır ise çalışmayan annelerin çocukları yine büyük aydan başlanarak listeye alınır.

Erdemli, değerleri olan, bilimsel düşünen, kökleri sağlam, kanatları güçlü çocuklar yetiştirmek amacı ile gülsün bütün çocuklar…