Kıyı Koruma

FOÇA BELEDİYESİ KIYI KORUMA BİRİMİNDEN DUYURU

Değerli Denizci Dost,

 • Boyu 12 metreden az olan teknelerden denize çöp atmak kesinlikle yasaktır. Denize asla çöp atmıyoruz.
 • Kıyıdan 12 mil açığa kadar yiyecek maddesi de atmıyoruz.
 • Yakıt alırken veya motor yağını değiştirirken denize mazot, benzin ya da yağ dökülmesini önlemek için her türlü önlemi alıyoruz.
 • Limandayken, mümkün olduğunca karadaki tuvaletleri kullanıyoruz. Teknemizdeki pissu tankının, bulunduğumuz limandaki Mavi Kart Sistemi Sayaçları vasıtasıyla sahil pissu toplama şebekesine pompalanmasını sağlıyor; bu işlemin yapılabilmesi için teknemize pissu emme flanşı ve düzeneğini yaptırıyor; ve kıyıdan 12 mil açığa kadar denize hiçbir şekilde pissu basmıyoruz. Denize pissu basarken de en az 4 mil hızımızın olmasına özen gösteriyoruz.
 • Seyirde deniz memelilerini (yunus, fok vb.) gördüğümüzde onlara zarar vermemek için dikkatli oluyor, yavaşlıyor, tarih-saat-mevki ve tür bilgisini yetkililere, öncelikle TÜDAV'a bildiriyoruz.
 • Dip yapısına zarar vermemek için demir yerimizi dikkatle seçiyor, deniz çayırlarına demirlemiyoruz.
 • Fosfat oranı düşük, çevreye zararı azaltılmış deterjanlar kullanıyoruz.
 • Günlük çöpümüzün, geri dönüşüme gönderilebilecek olanlarını diğerlerinden ayırıyoruz. Limana dönünceye kadar depoluyor ve limanda çöp konteynerlerine atıyoruz.
 • Bakım, onarım işlerimizden kaynaklanan atıkları Foça Belediyesi Kıyı Koruma Yetkililerini haberdar ederek usulüne uygun şekilde bertaraf ettiriyor, hiçbir şekilde denize atmıyoruz.
 • Yanık yağ, eski akü-batarya gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri Foça Belediyesi Kıyı Koruma Yetkililerini haberdar ederek ilgili kurumlara teslim ediyoruz.
 • Eski zehirli boyamızı temizlerken, teknenin altına muşamba vs. seriyor, zehirli boyanın denize akmasına kesinlikle engel oluyor, bulunduğumuz yerde aksine davrananları uyarıp bilgilendiriyoruz.
 • Diğer taraftan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 181/1 ve 182/1 maddelerinde de aşağıdaki cezalar yer almaktadır:

• “İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişiler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

• “Atık veya artıkların çevreye zarar verecek şekilde toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişiler adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Çünkü biliyoruz ki:

 • Çevremize saygı göstermek, önem ve değer vermek, kanunun varlığına bakılmaksızın, denizci niteliğimizin temel unsurudur.
 • Amatör denizci, denizlerin ve deniz canlılarının korunması için en büyük çabayı gösterir ve herkese örnek olur.
 • Deniz, yalnızca bir su kütlesi değil, aynı zamanda insanlığın yaşam kaynağı, besin deposu, nefes aldığı yerdir.
 • Deniz, gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli emanettir.

  Foça Belediyesi Kıyı Koruma Birimi