Hizmetlerimiz

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler (Umuma Açık İşletmeler)

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
(UMUMA AÇIK İŞLETMELER)


1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden)
2-Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi)
3-Kira Sözleşmesi, hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet. (Noterden)
4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek)
5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla temin edilecek)
6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki.
7-İşyeri sahibinin:
a) TC numarası başvuru formuna yazılacak,
b) İkametgah.
c) Sabıka kaydı
d) Hijyen belgesi
e) Bir fiil çalışıyor ise bulaşıcı hastalığı olmadığına dair doktor raporu.
8-Şahıs ise (Esnaf Odası kayıt belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
9-Ticaret Odasına Kayıtlı ise : Ticaret sicil müdürlüğünün adı, Ticaret sicil numaralan başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesi talebi.
Şirket adına işlemleri takip edenin :
a) Nüfus fotokopisi
b) İmza sirküsü
c) Yetki belgesi
10-İtfaiye uygunluk raporu. (İtfaiye raporu gerekli olmayan işyerlerinden her 100 m2 ye 1 adet yangın tüpü)
11-Ustalık belgesi. (Pastane, lokanta, kebapçı, restoran, kuaför, berberlerden vb.) Ustalık belgesi başkası adına ise Noter onaylı taahhütname. Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan ustalık belgesi istenmez.
12-Çalışanlardan :
a) Nüfus fotokopisi
b) Sabıka kaydı
c) Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair doktor raporu
d) Hijyen eğitim belgesi. Hijyen eğitim belgesi için Foça Halk Eğitim Müdürlüğüne başvurulacak.
13-iş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi. (Gerekli görülen işyerlerinde)
14-Vekaleten işlem yapanlardan vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi ( Noterden )
15-Devir ve ortaklık işlemlerinde:
a) Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi,
b) Belediye Başkanlığına devir dilekçesi,
c) Eski ruhsatın aslı varsa eski hafta tatil ruhsatının aslı.
16-İşyeri açılacak yer Pasaj / İş hanı veya AVM ise yönetim kurulu muafakatı.
17-İşyeri açılacak yer mesken ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muafakatı (Noterden)
18-Tapuda iş yeri olarak görülen yerlerde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu kararı. (Noterden)
19-Bitkisel Atıl Yağ Sözleşmesi (Belediyenin sözleşme yaptığı firma ile)
20-Zabıta Müdürlüğü mesafe uygunluk görüşü.
21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşü.
22-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü.
23-Güvenlik güçleri görüşü (Emniyet ve Jandarma)