Hizmetlerimiz

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler (Sıhhi İşyerleri)

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
(SIHHİ İŞYERLERİ)

1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden)
2-Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi)
3-Kira Sözleşmesi. Hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet (Noterden).
4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek)
5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla temin edilecek)
6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki.
7-TC. numarası başvuru formuna yazılacak. (Gerekli görülürse kimlik fotokopisi)
8-İkametgah (Nüfus Müdürlüğünden)
9-Şahıs ise (Esnaf Odası kayıt belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
10-Ticaret Odasına Kayıtlı ise : Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı, Ticaret sicil numaralan başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil Gazetesi talebi.
Şirket adma işlemleri takip edenin :
a) Nüfus fotokopisi
b) İmza sirküsü
11-İtfaiye uygunluk raporu. (İtfaiye raporu gerekli olmayan işyerlerinden her 100 m2 ye 1 adet yangın tüpü)
12-Ustalık belgesi. (Pastane, lokanta, kebapçı, restoran, kuaför, berberlerden vb.) Ustalık belgesi başkası adına ise Noter onaylı taahhütname. Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan ustalık belgesi istenmez.
13-Hijyen Eğitim Belgesi. (Foça Halk Eğitim Müdürlüğünden)
14-İş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi. (Gerekli görülen iş yerlerinden)
15-Vekaleten işlem yapanlardan vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi (Noterden)
16-Devir ve ortaklık işlemlerinde:
a) Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi,
b) Belediye Başkanlığına devir dilekçesi,
c) Eski ruhsatın aslı varsa eski hafta tatil ruhsatının aslı.
17-İşyeri açılacak yer Pasaj / İş hanı veya AVM ise yönetim kurulu muafakatı.
18-İşyeri açılacak yer mesken ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muafakatı (Noterden)
19-Bitkisel Atık Yağ sözleşmesi. (Belediyenin sözleşme yaptığı firma ile)
20-Zabıta Müdürlüğü görüşü.
21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşü.
22-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü.
23-Güvenlik güçleri görüşü (Emniyet veya Jandarma)