Hizmetlerimiz

GSM (Tavuk Çiftlikleri ve Büyükbaş, Küçükbaş, Süt ve Besi Çiftlikleri) İstenen Belgeler

GSM
(Tavuk Çiftlikleri ve Büyükbaş, Küçükbaş, Süt ve Besi Çiftlikleri)
İSTENEN BELGELER

 

1-Başvuru / Beyan Formu (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden)
2-Vergi Levhası fotokopisi ( Şube açılışı yapılacak ise Maliye yoklama fişi)
3-Kira Sözleşmesi (Noterden). Hissedarlar birden fazla ise tümünün kira kontratında imzası veya kiraya verene vekalet (Noterden)
4-Tapu senedinin en son şekli (TAKBİS Entegrasyon raporu, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecek)
5-Numarataj Belgesi (Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden tapu fotokopisi ve kira kontratıyla müracaat edilecek)
6-İşyeri planı ve m2 gösteren basit kroki. (Vaziyet planı)
7-TC. numarası (Başvuru formuna yazılacak)
8-Hijyen eğitim belgesi fotokopileri. (Çalışanların, işletme sahibi çalışıyor ise hijyen belgesi)
9-Şahıs ise (Esnaf Odası Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Kayıt Belgesi)
10-Ticaret Odasına kayıtlı ise : Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı, Ticaret Sicil numaraları başvuru formuna yazılacak. Ticaret Sicil Gazetesi 01.10.2003 tarihinden önce yayınlanmış ise Ticaret Sicil gazetesi talebi.
Şirket adına işlemleri takip edenin nüfus fotokopisi, imza sirküsü ve yetki belgesi.
11-İtfaiye uygunluk raporu.
12-Vekaleten işlem yapanlardan : Vekaletname örneği ve nüfus cüzdan fotokopisi (Noterden)
13-Devir ve ortaklık işlemlerinde Noter tarafından düzenlenmiş devir sözleşmesi, Belediye Başkanlığına devir ettiğine dair dilekçe, eski ruhsatın aslı, hafta tatiline tabi ise eski tatil ruhsatının aslı.
14-Derin su kullanım belgesi, su analiz raporları.
15-İş akım şeması.
16-Motor beyannamesi.
17-Beyanname.
18-Taahhütname.
19-Atık bertaraf raporu.
20-Çevre kirliliğini önleyici tedbirler.
21-İşletme tescil belgesi (Foça İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden)
22-Sorumlu müdür sözleşmesi.
23-İş güvenliği ve işçi sağlığı sözleşmesi.
24-Veteriner sözleşmesi. (Veterinerin diploma fotokopisi – Oda Kaydı – Sözleşme Noterden)
25-Çevre sağlığı değerlendirme raporu.
26-Açılma raporu

RESMİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR
27-Çevre sağlığı ve değerlendirme raporu. (ÇED Raporu ve ÇED nihai görüş raporu– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden)
28-İl Tarım Müdürlüğü görüşü (Parsel üzerinde sakınca olup olmadığı)
29-İmar Müdürlüğü görüşü.
30-Mali Hizmetler Müdürlüğü görüşü. 
31-Zabıta Müdürlüğü görüşü.
32-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
33-İşletme Karayolları kenarında ise Karayolları II. Bölge Müdürlüğünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması. (Gerekli görülen iş yerlerinden)