Haberler

FOÇA’DA TURUNCU ÇEMBER - 8 Temmuz 2020

FOÇA’DA TURUNCU ÇEMBER

Turuncu Çember sertifikası için Foça’da değerlendirme süreci başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık ve denetleme komisyonu üyeleri ‘Turuncu Çember’ için başvuruda bulunan işletmelerin kurallara uygunluğunu denetledi. İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği kriterlere uyan işletmeler, yapılan denetimlerin sonucunda Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. Denetimler, başvuruda bulunan tüm işletmelerde devam edecek.

İzmir’in hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olmasını hedefleyen sertifika, İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun belirlediği kriterlere uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıyla tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak veriliyor. Turuncu Çember, işletmelerin Selluka ödülüne başvurması için de bir ön koşul oluşturuyor. Turuncu Çember sertifikasının hijyen kriterleri; yeme içme tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki ayrı puanlama sistemine sahip. Yeme içme tesislerinde puanlama 100 tam puan üzerinden gerçekleşiyor ve asgari 75 puan alan işletmelere Turuncu Çember sertifikası veriliyor. Konaklama tesislerindeyse puanlama 200 tam puan üzerinden gerçekleşiyor ve Turuncu Çember için asgari 150 puan almak gerekiyor.

Turuncu Çember sertifikası almak isteyen işletmeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletebiliyor. Başvurunun sonucunda değerlendirmeden geçecek işletmeler, hijyen kriterlerini sağladıkları takdirde Turuncu Çember sertifikasını almaya hak kazanıyor. Turuncu Çember başvuru formuna https://www.turuncucemberizmir.com’’ sayfasından ulaşılıyor.