Yönetim

ARALIK 2019 MECLİS GÜNDEMİ

                                                            

                                                    T.C

                                                     FOÇA BELEDİYESİ

 

 

TOPLANTI TARİHİ  : 04.12.2019

TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi

TOPLANTI SAATİ    :16.00

 

 

 

 

                    2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

 

    

                               GÜNDEM

 

  1-Açılış ve Sunuş.

  2-Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.

  3-Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.

  4-Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.

  5-Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlardaki hisselerin, hissedarlarına satılması hususunun görüşülmesi.

  6-İlçemiz Yenifoça 504103 ada 4411 parselde bulunan 25.54 m2’lik hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.

  7-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1220 ada 7 parselde bulunan 149.33 m2’lik hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.

  8-İlçemiz Bağarası 422/3 Sokak ile 20 Sokak birleşiminde kalan yeşil alandaki trafo yerinin 1/1000 ölçekli plan tadilatı hususunun görüşülmesi.

  9-Aliağa Belediyesine ait 35 NAA 85 plaka sayılı Kamyonun Belediyemize bedelsiz hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.

  10-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenibağarası 515135 ada 106 parselde bulunan taşınmazın Yenibağarası Muhtarlığı’na tahsis talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

  11-Mülkiyeti Belediyemize ait Kocamehmetler mahallesi 511118 ada 152 parselin Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

  12-İlçemiz Bağarası 220 ada 5 parselde bulunan Belediyemize ait hissenin Abdulbaki ÖNGAN tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

  13-İlçemiz Bağarası Hacı Veli Mahallesi Foça-İzmir Karayolu No:53 (7 Parsel) de bulunan işyerinin içkili yerler bölgesi krokisine dahil edilmesi hususu ile alakalı Komisyon raporlarının görüşülmesi.

  14- Dilek ve Temenniler

  15-Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.

  16-Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.