Sosyal Hizmetler

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi

Merhaba,
Tüm kadınlarımızı, özellikle de Foçalı kadınlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
Bu kez sizlere ‘Foça Belediyesi Kadın Danışma ve Daya­nışma Merkezi’nin kuruluş müjdesini vermek üzere sesleniyorum.
Kadın, nüfus olarak belki bir toplumun kabaca yarısını temsil eder, ama gerçek anlamda asla yarısı değildir. Kadın, toplumun ku­rucusu, yürütücüsü, şekillendiricisidir. Çünkü her insan, doğduğu anda ilk olarak anneyle tanışır. Kadın, o andan itibaren anne olarak, çocuğunu yetiştirmeye adar kendini. Bu, toplumun yeni bireylerinin tamamını eğitmesi anlamına gelir. Onun için anne, toplumun mi­marıdır; duygusu, düşüncesi, değerleri ve yaşam biçimiyle onun şekillendiricisidir. Bu nedenle de, kadın, nüfusça o kadar gözükse de, toplumun asla yarısını teşkil ve temsil etmez; bundan çok daha fazlasıdır.
Çağdaş toplumlar, kadın sorunlarını çözebildikleri oranda öbür sorunlarını da çözebilmişlerdir. Bir ülkede kadının sorunları ne kadar çoksa, toplumun sorunları da o kadar çoktur. Çünkü kadın, birey olduğu kadar, toplumun çekirdeği ailenin de yapılandırın en etkin unsurudur. Onun için kadının sorunlarına eğilmek, toplumun sorun­larının kaynağına yönelmek anlamına gelir.
Biz de, Foça Belediyesi olarak, Foça'da yaşayan her kesim­den kadınlarımızın sorunlarına eğilmek ve çözüm üretmek amacıyla Foça Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'ni kurduk. Kuruluş amaçlarında da belirtildiği gibi bu merkez, "...öncelikle Foça'da yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fizik­sel, duygusal, cinsel, ekonomik mağduriyete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen ve telefonla başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışma ala­bilecekleri bir birimdir."
Yayımladığımız bu broşürde Foça Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin yapacağı çalışmalar ve ana ilkeleri, çalışma biçimi ve düzeni açıklıkla ortaya konmuştur. Bu, çaresizlik anında kendini yapayalnız, hatta kimsesiz hisseden kadınlarımızın, yan­larında bir dost eli bulması demektir. Kadınlarımızın hayata tutunma ve direnme güçlerinin arttırılmasıyla, yaşama sevinçlerini korumaları için bir güvencedir.
Kadınlarımızın sorunlarının giderek azalması ve tükenmesi, bu tür kuruluşlara bir gün gerek kalmaması dileğimizdir. Ancak, bugün için bu bir gereksinmedir ve biz de bu konudaki eksikliği gidermek için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Yararlı olmak ve başarmak az­minde olduğumuzu belirterek, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

Gökhan DEMİRAĞ
Foça Belediye Başkanı

 

FOÇA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ
Merkezimiz, Foça ve köylerinde yaşayan tüm kadınları­mızın hiçbir ayrım gözetmeksizin katılımına açık bir anlayışla ücretsiz hizmet verecek bir birimdir.
Amacımız, fiziksel, duygusal, cinsel v.b. mağduriyete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, desteklemek ve sorunlarına nitelikli çözümler üretmektir.
Bu amaçla, merkezimizde kadınlarımızın mutlu, özgüvenli, kendine ve ailesine yetebilen bireyler olarak gelişebilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

FOÇA BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ HİZMETLERİMİZ
Hukuksal destek;
Merkezimize, hukuki destek talebi ile başvuran kadınları­mıza; boşanma, nafaka, cinsel suçlar, velayet, mal paylaşımı, miras vb. konularda her hafta Çarşamba günü 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz hiz­met verilecektir.
Psikolojik destek;
Merkezimize gönüllü ola­rak başvuran kadınlarımıza; yaşadıkları sorunlarla başa çıkabilme ve yeni yaşam seçe­nekleri geliştirebilmeleri ko­nusunda her hafta Salı - Per­şembe günü saat 14.30 -17.00 arasında ücretsiz psikolojik da­nışmanlık hizmeti verilecektir.

Ayrıca,
“çocuk gelişimi”, “aile eğitimi” ve “problem çözme” konularında uzman eşliğinde eğitim toplantıları yapılacaktır.
Merkezimize, hafta içi hergün mesai saatleri içinde doğrudan ya da tele­fonla başvurabilirsiniz.
Psikolojik ve hukuksal danışmanlık için randevu almak gerekmektedir.
Kadın Danışma Merkezi’mize başvuran kadınlarımız, ihti­yaç duydukları danışmanlık hizmetini alırken, çocuklarının ke­yifli ve nitelikli zaman geçirmeleri için uzman gözetiminde oyun odası hazırlanmıştır.

ACİL YARDIM HATLARI
Acil Yardım : 112
Polis : 155
Jandarma : 156
Emniyet Danışma : 174
Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma : 183

FOÇA BELEDİYESİ 
KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ
Tel.: 812 40 42
Fevzipaşa Mah. 193 Sokak Belediye Pasajı
No : 2/25 (Sağlık Birimi Yanı)    FOÇA
e-mail: kadindanisma@foca.bel.tr