Haberler

2020 YILI İLAN REKLAM VERGİSİ - 25 Aralık 2019

T.C.
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Konu : 2020 yılı İlan Reklam Vergisi

DUYURU

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, İlan Reklam Vergi Beyannamelerinin her yıl Ocak  ayı içinde verilmesi ve vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
Duyurumuzun amacı, ilçemizde bulunan işyeri ve işletme sahiplerinin, işyerlerine ve işletmelerine ait tabelalar ve ilan panoları için verecekleri beyannameler ile ilgili yetki karmaşasını önlemek, ödeyecekleri vergileri nedeniyle ileride karşılaşılması muhtemel sorunlarının en aza indirilmesini sağlamak, olası maddi mağduriyetlerinin önlenmesi ve İlan Reklam Vergisi ile ödevleri hakkında bilgilendirmektir.

KİMLER İLAN REKLAM BEYANI VERECEKTİR.

Foça Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde ışıklı,ışıksız tabela, araç üzerinde bulunan reklam,yazı ve reklam panosu, bez afiş, kağıt afiş asanlar ile el ilanı dağıtanlar İlan Reklam Beyannamesi vereceklerdir.

BEYANNAME NEREYE VE NASIL VERİLECEKTİR?

İşyerinize ait beyannamenizi Foça Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelerek beyanname doldurup, ödeme yapabilirsiniz.

Beyannameler Belediyemize elden verilebileceği gibi posta ile (taahhütlü olarak) gönderilebilir.

VERGİ NE ZAMAN VE NERELERE ÖDENECEKTİR?

İLAN REKLAM VERGİLERİ (01-31) OCAK TARİHLERİ ARASINDA BEYAN EDİLMESİ VE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

İşyerinizin tanıtımı için kullanılan tabela ve ilan panolarına ait İlan Reklam Vergileri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne tahakkuk ettirilerek;

* Belediyemiz Veznelerine yatırılabilir.
 

DANIŞMA İÇİN TELEFON NUMARALARIMIZ : 812 11 27 - 812 19 94 - 812 15 77