İlan - Duyuru

DENİZ ÖYKÜLERİ ÖDÜLÜ’NÜN ALTINCISI DÜZENLENİYOR - 24 Mart 2017

2019

DENİZ ÖYKÜLERİ ÖDÜLÜ’NÜN ALTINCISI DÜZENLENİYOR

Deniz Öyküleri Ödülü’nün başvuru koşulları şöyle:

1. Yarışma herkese açıktır. Deniz konusuyla bağlantılı, kitap halinde yayımlanmamış ya da kitaplarda yer almamış bir öyküyle başvurulabilir. Öykünün dergilerde yayımlanmış olması katılıma engel değildir.

2. Öyküler, bilgisayarda Times New Roman karakteriyle, 1,5 aralıklı,  12 punto ile yazılarak,  A 4 kâğıdına basılı olarak, 7 örnek halinde gönderilmelidir. Öykülerin uzunluğu bu nitelikteki 10 (on) sayfayı aşmamalıdır. Ayrıca öykülerin kayıtlı olduğu bir cd de gönderide yer almalıdır.

3. Yarışmaya açık adla katılmak zorunludur. Öykünün yanı sıra gönderilmesi gereken “başvuru yazısı”nda yazarın adı soyadı, adresi, telefonu, varsa e-posta bilgileri belirtilmelidir. Yaşamöyküsü de bu yazıya eklenmelidir. Adaylar başvurularını açık ad ve adresleriyle yapmak zorundadırlar. Edebiyat alanında nüfus kaydındaki adından farklı bir adla yayın yapan ve bu adla tanınanlar, eserlerini bu adla sunabilirler; ancak resmi işlemler ve ödülün kendilerine teslim edilebilmesi için gerçek adlarını verecekleri bilgiler içinde mutlaka belirtmek zorundadırlar. 

4. Öyküler 3 Temmuz 2017, Pazartesi günü akşamına kadar elden, posta veya kargo ile “Foça Belediyesi Tarık Dursun K. Deniz Öyküleri Ödülü, Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, Foça-İzmir” adresine ulaştırılmış olmalıdır.

5. Seçici Kurul, Muzaffer İzgü, Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş, Ahmet Önel, Gönül Çatalcalı ve Vecdi Çıracıoğlu’ndan oluşmaktadır.

6. Deniz Öyküleri Ödülü’nde, birinciye: 3.500 TL, ikinciye: 2.500 TL, üçüncüye 1.500 TL parasal armağan ile ödül plaketi sunulacaktır.

7. Yarışmaya katılan öyküler geri verilmez.

8. Koşullara uymayan öyküler seçici kurula sunulmadan elenir.

9. Ödüle katılan yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

10. Seçici Kurul, 4 Ağustos 2017, Cuma gününe kadar kararını Belediye Başkanlığı’na bildirecek; ödül töreni, 11 Ağustos 2017, Cumartesi günü, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

11. Ödüle katılan yazarlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.